Historik

1962 övertog tre arbetskollegor från Getingeverken (nuvarande Getinge AB) en liten verkstad i Trönninge.

Verkstaden registrerades in som Trönningeverken AB. Verksamheten inriktades på att underhålla maskiner åt lokala lantbrukare, Trönninge Gummifabriks AB (nuvarande National Halmstad) samt närliggande mejerier. Parallellt konstruerade man och tillverkade olika typer av traktorsläp för att därefter övergå till tillverkning av ventilationsutrustning.

I början av 70-talet tillverkades en liten rörhållare för montering i Halmstads mejeri. Detta blev startskottet för ”Trönningehållaren” som än idag tillverkas på företaget.

1987 förvärvades Trönningeverken av Ann-Christine och Jörgen Lejdemalm, som sedan några år tillbaka drev en mekanisk verkstad i Trönninge. IKT som firman hette (Idé, Konstruktion, Tillverkning), inriktade sig på konstruktion och tillverkning av utrustning och diskmaskiner till framför allt livsmedsindustrin.

Sedan 1984 hade IKT inlett ett samarbete med Lagafors Fabriks AB (nuvarande Lagafors AB) i Laholm, som under en tid sökt en lokal samarbetspartner. En mängd olika diskmaskiner blev resultatet med slutkunder både inom och utanför Sveriges gränser.

2013 gick sönerna Roger och Daniel, som efter sina respektive utbildningar arbetat i firman, in som delägare.

Roger ansvarar för tillverkning, försäljning och lagerhållning av Trönningeverkens rörhållare samt handhar den dagliga kontakten med företagets alla rörhållarkunder.

Daniel är huvudansvarig för produktionen av rengöringsutrustning vilket inkluderar inköp, lager, testkörningar samt utleveranser till kunder både i och utanför Sverige.

Under 2020-2023 har samarbetet med Lagafors AB utvecklats och anpassats för att följa efterfrågan. Som en konsekvens av detta har tidigare års egna konstruktion och tillverkning av större diskmaskiner fasats ut. Målsättningen är att kunna koncentrera produktionen på mindre enheter för industriell rengöring samt att bibehålla en fortsatt hög grad av kvalitet och leveranssäkerhet.