Välj artikel genom att klicka på önskad modell!
Choose article by clicking on the desired type!

Rörhållare dim. 10mm - 107mm

Pipe holder dim. 10mm - 107mm

Rörhållare för mejerirör dim. 25mm - 101,6mm

Pipe holder "Dairy Standard" dim. 25mm - 101,6mm

Rörhållare för DN-anslutning DN8 - DN100

Pipe holder "DN-Connection" DN8 - DN100

Enkel rörhållare / Enkel rörhållare utan fot

Pipe holder single / Pipe holder single plain

Rörhållare med gängat rör / Rörklammer

Pipe holder with threaded pipe / Pipe clamp

Dubbel/Dubbel rörhållare / Tvillingrörhållare

Pipe holder double/double / Pipe holder twin

Rörhållare med gängad rundstång / Rörhållare med vinklad fot

Pipe holder with threaded rod / Pipe holder with angled attachment

Rörhållare med cylindrisk stång

Pipe holder with cylindrical rod

© Trönningeverken | Box 100 11, 300 10 Halmstad
Tfn: 035-400 93 | Fax: 035-409 54 | E-post: 
info@tronningeverken.se