Maskiner

Trönningeverken AB tillverkar förutom rörhållare, rengöringsutrusning och diskmaskiner för framförallt livsmedelsindustrin.

Sedan många år har Trönningeverken levererat utrustning och maskiner till en mängd företag, både inom och utanför Sverige.

Under åren har det utvecklats och tillverkats ett stort antal olika diskmaskiner i fabriken som är belägen i Trönninge strax utanför Halmstad. Med detta som grund kan diskresultat och funktionssäkerhet garanteras för varje levererad maskin.

Trönningeverken presenterar här en del av den utrustning och de maskiner som ingår i standardsortimentet.

Välkomna med förfrågningar eller önskemål angående mer information om vår utrustning.

Vidare till maskinpresentation

 

                                                                                                                                  

 

Cleaning equipment

In addition to the different variations of pipe holders, Trönningeverken AB also manufactures cleaning equipment and washing-up units for the food industry.

Trönningeverken has been delivering equipment to a large amount of domestic and international corporations in the food industry for many years.

During this time, we have developed and manufactured a great deal of washing-up units in our factory, situated in Trönninge just outside of Halmstad. Due to our extensive experience in this line of production, Trönningeverken is able to guarantee a series of high quality washing-up units which we are sure will meet all of your expectations.

Tröningeverken are proud to present a sample of the equipment and washing-up units that are included in our basic assortment.

Please feel free to contact us with any inquiry you may have regarding our equipment.

Proceed to machine presentation

© Trönningeverken | Västra Vägen 1, 302 65 Halmstad
Tfn: 035-400 93 | Fax: 035-409 54 | E-post: info@tronningeverken.se